Regulamentul concursului Run The Lift

Organizatorul Concursului “Run The Lift” (denumit în continuare “Concursul”) este Asociația Sportivă “Toma Coconea” în parteneriat cu autorități și instituții locale, cu sponsori, asociații și persoane juridice sau fizice, care își aduc aportul pro-bono sau sub formă de voluntariat.

Concursul este produs in parteneriat cu SightRunning.ro din Timișoara.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare “Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

Toate informațiile despre concurs sunt disponibile pe site-ul www.runthelift.ro și pe pagina de Facebook: www.facebook.com/runthelift.

Run The Lift este un concurs-eveniment de alergare montană organizat cu scopul promovării unui stil de viață sănătos și creșterii numărului de practicanți ai alergării în natură, în special a alergării montane.

Concursul se va desfășura în zona telescaunului vechi din Stațiunea Parâng (acces prin Petroșani - instrucțiuni de direcționare aici).

Startul se va da de la baza telescaunului (cota 1070) în data de 10 noiembrie 2018 la ora 11:00. Concursul se va desfășura pe sub telescaun pe o distanță de 2.5 km până la cota 1685 (615m diferență pozitivă de nivel).

Traseul poate fi vizualizat în animație aici.

SAMBATA, 10.11.2018

 • 08:00 -11:00 - ridicare kituri (jos la sala de evenimente a pensiunii Ayana)
 • 11:30 -11:45 şedinţa tehnică (baza telescaunului)
 • 11:45 -11:55 încălzirea
 • 12:00 - start cursă (mai multe serii de start care vor fi publicate pe pagina de Facebook)
 • 15:30 - Festivitatea de premiere (Pensiunea Ayana la sala de evenimente)
 • După festivitatea de premiere se va servi gulaș tradițional (cu carne) oferit de Pensiunea Ayana la sala de evenimente și ne distrăm la after-party

Având în vedere localizarea Evenimentului, participanții sunt invitați să își organizeze transportul la și de la eveniment prin mijloace proprii. In zona startului exista multiple posibilitati de cazare.

Concursul este accesibil tuturor persoanelor care respectă condițiile prezentului Regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

Pentru participarea la cursă concurenții vor avea 18 ani împliniți la data de 10.11.2018. Pentru participarea minorilor (cu vârsta mai mică de 18 ani la data de 10.11.2018, dar nu mai tineri de 14 ani împliniți la această dată), este necesar acordul scris al unui părinte / tutore. Declarația de participare pe propria răspundere trebuie printată, completată și depusă, odată cu ridicarea numărului de start, de către participant sau părinte / tutore care va trebui să prezinte și un act de identitate.

Prin înscrierea la concurs, participanții declară că au citit și sunt de acord cu prevederile acestui regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care sunt furnizate date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Pentru a beneficia de kit de participare complet, înscrierea se va face online până la data de 30.10.2018.

În limita numerelor disponibile vor fi acceptate înscrieri și la locul desfășurării evenimentului, înainte de concurs.

Documente necesare înscrierii:

Numărul de participare și kitul vor fi ridicate pe baza prezentării cărții de identitate. Neprezentarea actului de identitate acordă organizatorului dreptul de a nu elibera numărul de participare. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza participarea la concurs a unui participant.

Fiecare persoană înscrisă este de acord să alerge pe propria răspundere. Organizatorii nu sunt răspunzători de posibilele accidentări și/sau prejudicii cauzate de participarea la acest eveniment. De asemenea, persoana înscrisă își dă acordul pentru utilizarea de către organizatori sau împuterniciții acestora a imaginilor proprii din cadrul evenimentului și pentru primirea de informații, pe email, cu privire la cursă (noutăți/newsletter). Asumarea celor menționate mai sus se va face odată cu semnarea Declarației pe proprie răspundere, la ridicarea numărului de start.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să achite o taxă de participare. În cazul în care concurentul se retrage, nu se prezintă la concurs, este descalificat sau abandonează, suma nu va fi restituită conform cu Ordonanța 34/2014, Art. 16. al. L.

Dacă dintr-un motiv întemeiat doriți să anulați participarea la cursă vă rugăm să anunțați acest lucru la contact@runthelift.ro. Aveți posibilitatea de a transfera locul altei persoane, trimițând un email de solicitare la contact@runthelift.ro până pe data de 29 octombrie 2018, ora 12.00. Sarcina de a găsi persoana către care veți face transferul intră în sarcina dumneavoastră.

Perioade de inscriere si contributia de participare

 • 20 august - 26 august - 60 lei
 • 27 august - 30 septembrie - 80 lei
 • 1 octombrie - 29 octombrie - 90 lei

TAXA RĂMÂNE 60 DE LEI PENTRU TOATĂ PERIOADA DE ÎNSCRIERI. TOȚI CEI CARE AU PLĂTIT O SUMĂ MAI MARE, VOR PRIMI DIFERENȚA ÎNAPOI.

Modalitatea de plata
Plata contributiei de participare se poate efectua prin transfer bancar sau prin ordin de plata, cu mentiunea Contributie participare RUN THE LIFT + numele persoanei/persoanelor pentru care se face plata, in contul:
Asociatia Sportiva Toma Coconea
Cod IBAN: RO05BUCU2071215949155RON
Banca: Alpha Bank Romania, Agentia Petrosani

Prin înscrierea validată la cursa, participantul va obține:

 • dreptul de a participa la cursă;
 • număr de concurs personalizat;
 • acces la cele trei puncte de revitalizare;
 • tricoul oficial al evenimentului (bumbac);
 • bandana multifunctionala;
 • medalie de participare;
 • mostre și elemente publicitare oferite de sponsori;
 • servicii medicale de urgenta (ambulanta, Salvamont);
 • servicii de timing;
 • fotografii din timpul concursului;
 • bautura energizanta Red Bull

Se vor acorda premii în bani și produse pentru următoarele categorii de vârstă*:

 • 14-29 ani;
 • 30-39 ani;
 • 40-49 ani;
 • 50+ ani
 • Bonus: premiu pentru un nou record de timp al cursei (cel mai bun timp din 2017 - 21 minute, 42 secunde)

*În cazul în care la o categorie de vârstă nu se înscriu minim 5 persoane, alergătorii înscriși vor fi asimilați categoriei de vârstă imediat inferioare.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale premii oferite din partea partenerilor și/sau colaboratorilor săi și nu este răspunzător de plata de taxe sau a altor obligații financiare legate de aceste premii.

Echipamentul obligatoriu va consta in:

 • încălțăminte sport adecvată alergării pe teren accidentat (cărare de munte);
 • un schimb de haine uscate (pantalon lung, bluză groasă cu mânecă lungă, căciulă, mănuși) - acesta va fi transportat cu telescaunul sus la finish, astfel încât concurenții să îl poată purta la călătoria de întoarcere cu telescaunul, care durează 25 de minute!
 • telefon GSM funcțional, cu bateria încărcată;
 • număr de concurs, care va fi ridicat de la organizator. Numărul va trebui purtat la vedere, pe piept sau în partea din față fără a fi deteriorat sau modificat.
Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice participarea sportivilor care nu îndeplinesc condițiile de echipare.

Organizatorul își rezervă dreptul de a colecta datele de contact ale concurenților, pentru viitoare acțiuni și evenimente. Cei înscriși își dau acordul de a primi comunicate și informații din partea Asociației Sportive Toma Coconea, precum și din partea co-organizatorilor. Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Prin înscrierea la concurs participanții declară că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către organizator, precum și cu participarea la Concursul “Run The Lift” astfel, implică acceptul și consimțământul participanților ca datele lor personale sa fie păstrate și prelucrate de Asociația Sportivă Toma Coconea în scopul desfășurării Concursului și numai în vederea desemnării câștigătorului.

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți. Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Adresele de email ale utilizatorilor care s-au înscris în concurs se păstrează de către Organizator.

Organizatorul:

 • asigură pachetul de start pentru concurenți;
 • asigură traseul de concurs marcat corespunzător;
 • asigură trei puncte de hidratare (unul la start, unul intermediar si unul la finish);
 • asigură plasarea punctelor de control la start și finish și respectarea ordinii de plecare a concurenților;
 • asigură prezenţa unei ambulanţe la start;
În condiții meteo nefavorabile, Organizatorul poate decide amânarea sau anularea competiției. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru potențialele pierderi de obiecte personale ale participanților la cursă.

 • toți concurenții participă la competiție pe proprie răspundere.
 • concurentul care suferă un accident sau orice fel de pagubă materială renunță prin înscrierea la competiție la orice drept de a solicita despăgubiri, sau de a recurge în instanță împotriva oricărei persoane implicată în organizarea competiției, în special împotriva: organizatorului sau voluntarilor implicați în organizarea competiției (persoane fizice sau juridice), împotriva sponsorilor, împotriva instituțiilor publice ce susțin competiția.
 • concurenții trebuie să cunoască Regulamentul și să participe la ședința tehnică, să aibă în vedere informațiile anunțate de organizatori; la ședința tehnică organizatorul anunță informații oficiale chiar dacă acestea nu sunt redactate în prezentul regulament.
 • concurenții poartă întreaga responsabilitate civilă și penală pentru orice daună provocată de aceștia altor persoane în timpul cursei.
 • în cazul constatării unui accident, concurenții sunt obligați să îl raporteze la primul punct de control sau să sune la numărul pentru urgențe comunicat de organizatori.
 • concurenții sunt obligați să respecte regulile de protecție a mediului înconjurător.
 • concurenții sunt obligați să protejeze / evite eventualii spectatori sau cetățeni ajunși întâmplator pe traseu.

Organizatorul își rezervă dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri:

 • acesta s-a accidentat după start;
 • starea fizică a participantului nu-i mai permite continuarea cursei;
 • participantul nu este echipat corespunzător pentru cursă.
Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, trebuie să-i informeze pe organizatori imediat, la start, sau sunând din traseu la numerele de urgență comunicate.

Următoarele situații pot conduce la descalificare:
 • Lipsa unui obiect din echipamentul obligatoriu;
 • Neparcurgerea întregului traseu;
 • Nerespectarea regulilor competiției;
 • Comportament nesportiv față de alți participanți, oficiali, public, alte persoane;
 • Modificarea sau schimbarea numerelor de concurs;

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 10 noiembrie 2018, ora 13:00 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea.

Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi în nume propriu sau prin cesiune către partenerul principal al concursului, orice material fotografic, video și audio cu concurenții ”Run the Lift”, din timpul desfășurării acestui concurs (inclusiv de la linia de start/finish și premierele la podium), în scopuri de promovare a evenimentului.

Participantul la concurs acceptă să se conformeze acestui regulament.

În cazul în care organizarea concursului este împiedicată de evenimente de forță majoră, și/sau de evenimente meteo nefavorabile, organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea sau prelungirea concursului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați.

Prezentul Regulament a fost întocmit și va fi făcut public, conform legislației în vigoare, pe întreaga perioadă de desfășurare a concursului, acesta putând fi consultat la adresa www.runthelift.ro.